How to Convert a VHDX to VDI using VBoxManage.exe

Failed to open the disk image file C:\temp\HVDX.vhdx.

Could not open the medium ‘C:\temp\HVDX.vhdx’.

VD: error VERR_NOT_SUPPORTED opening image file ‘C:\temp\HVDX.vhdx’ (VERR_NOT_SUPPORTED).

Result Code: E_FAIL (0x80004005)
Component: MediumWrap
Interface: IMedium {4afe423b-43e0-e9d0-82e8-ceb307940dda}
Callee: IVirtualBox {0169423f-46b4-cde9-91af-1e9d5b6cd945}
Callee RC: VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND (0x80BB0001)

VBoxManage clonemedium [disk|dvd|floppy] <uuid|inputfile> <uuid|outputfile>
[–format VDI|VMDK|VHD|RAW|]
[–variant Standard,Fixed,Split2G,Stream,ESX]
[–existing]

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>.\VBoxManage.exe clonemedium C:\temp\HVDX.vhdx C:\temp\VDI.vdi –format VDI

0%…10%…


https://www.paulligocki.com/how-to-convert-a-vhdx-to-vdi-using-vboxmanage-exe/

Hei, verden!

Alright! WordPress funkar! Skulle vore rett fram med “Install now” og så var alt klart, men ingenting eg har er heilt utukla. Og her hadde eg tukla med ruter (sjekk at inngangsport og utgangsport er det samme i NAT-tabellen, det kan hende du var “glup” ein gong!). Tok tid å finne ut av. Denne sida er her kun for at ikkje innlogging til filserveren min skal ligge fremst. Og for at eg skal kunne tukle litt med WordPress etter gammalt.

Og for å avslutte med noko bloggete: Eg begynner tre veker ferie i dag! Tjo-bing!